Gobes
header1

Zonder beleid geen resultaat

  • De basis wordt gevormd door een eigen visie , een integraal Beveiligings beleid en daarop afgestemde strategieën .
  • Organisatorische, Bouwkundige, (Elektro-) technische en ICT maatregelen dragen bij aan een veilige omgeving voor medewerkers, bezoekers en leveranciers.
  • Over de veiligheid van gebouwen, goederen, processen en informatie dient ook voldoende te zijn nagedacht.
  • Maatwerk is daarbij sleutelwoord.

Geen opdracht hetzelfde

Soms is er een extra behoefte aan aandacht en/of managementondersteuning op dit gebied. Dat kan zijn omdat u

  • gewoon even een objectief klankbord nodig heeft,
  • een specifiek probleem snel opgelost wilt zien, of
  • omdat u zich geplaatst ziet voor een complex, (multidisciplinair) vraagstuk of project.

Er is voor ons dan ook geen opdracht hetzelfde. De aard en omvang van het vraagstuk zijn bepalend voor de aanpak en ondersteunende rol die wij daarin voor u kunnen hebben. Na een eerste oriëntatiegesprek, waarin wordt gesproken over de actuele status en beoogde doelstellingen, doen wij u een voorstel over de te bewandelen route, in te zetten expertise, tijdspad, resultatenplanning, verslaglegging en aanbevolen investeringen.

Kortom: een transparante, resultaatgerichte aanpak waarbij uw organisatie centraal staat.